Akceptuję

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

malgorzata leczynska-smoter

Małgorzata Łęczyńska-Smoter

radca prawny

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W mediach szeroko komentowane było wprowadzenie tzw. upadłości konsumenckiej, tymczasem warto podkreślić, że do obowiązujących przepisów wprowadzono zasadnicze zmiany w zakresie możliwości ratowania przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością. Z dotychczasowej ustawy prawo upadłościowe i naprawcze do odrębnej ustawy przeniesiono bowiem regulacje dotyczące restrukturyzacji, znacznie je przy tym rozbudowując.

Ustawa – prawo restrukturyzacyjne przewiduje obecnie cztery postępowania restrukturyzacyjne:

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • Przyśpieszone postępowanie układowe,
  • Postępowanie układowe,
  • Postępowanie sanacyjne.

Wybór jaki ustawa daje przedsiębiorcy co do rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego uzależniony jest głównie od sumy zobowiązań spornych. Istotne również jest to, że przedsiębiorca posiada zasadniczy wpływ na przebieg postępowania, ponieważ np. postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzi on sam, ściśle współpracując z doradcą restrukturyzacyjnym, którego sam wybiera (doradca restrukturyzacyjny nie jest narzucony przez sąd).

Zasadniczo wszystkie wszczynane postępowania restrukturyzacyjne służą doprowadzeniu do zawarcia układu pomiędzy przedsiębiorcą a jego wierzycielami. Wskazać bowiem należy, że układ wiąże z reguły większość wierzycieli, co ma zdecydowaną przewagę nad negocjowanymi przez przedsiębiorcę licznymi, osobnymi porozumieniami czy ugodami z licznymi kontrahentami.

Zaznaczyć należy, że to przedsiębiorca decydujący się na restrukturyzację wskazuje warunki na jakich ma być zawarty układ (tzw. propozycje układowe), które mogą obejmować w szczególności:

  • odroczenie terminu wykonania zobowiązań,
  • rozłożenie spłaty na raty,
  • zmniejszenie wysokości zobowiązań, czyli ich redukcje,
  • konwersję wierzytelności na udziały lub akcje,
  • zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Do zalet postępowania restrukturyzacyjnego należy zaliczyć także m.in. zawieszenie terminów płatności zobowiązań objętych układem, co oznacza, że toczące się postępowania sądowe ulegają zawieszeniu, a na majątku przedsiębiorcy nie można np. ustanowić hipoteki przymusowej. Po wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego kontrahenci nie mogą wypowiedzieć przedsiębiorcy umów dzierżawy, leasingu czy kredytu. Co więcej, decyzją sędziego komisarza mogą zostać uchylone dokonane wcześniej zajęcia rachunków bankowych. Ważną zaletą jest również to, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym biorą również udział zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Powyższe prowadzi do konkluzji, że niemal w każdym przypadku, zamiast czekać do momentu w którym możliwe będzie wyłącznie prowadzenie upadłości i ostateczna likwidacja majątku przedsiębiorcy. warto podjąć próbę ratowania swojego przedsiębiorstwa poprzez postępowanie restrukturyzacyjne.

 

Menu

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdo.com.pl