Akceptuję

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

NIERUCHOMOŚĆ – Paweł Zawiliński XII GUp 82/15, Maja Zawilińska XII GUp 84/15

Syndyk mas upadłości osób fizycznych – Mai Zawilińskiej w upadłości likwidacyjnej oraz Pawła Zawilińskiego w upadłości likwidacyjnej informuje, iż w masach upadłości pozostają do zbycia udziały w wysokości po ½ w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Nauczycielskiej 10B w Szczecinie, stanowiącej grunt działki nr 128/1 obr. 4201 Szczecin-Dąbie, o powierzchni 567 m2 (powierzchnia budynku - 170 m2), dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00151956/1, za łączną cenę nie niższą niż 458.000,00 złotych netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług (wysokość stawki zgodna z obowiązującą w dniu podpisania umowy).


Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy kodeks cywilny. Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00 pod nr telefonu  (+48)600458242

Syndyk mas upadłości osób fizycznych – Mai Zawilińskiej w upadłości likwidacyjnej oraz Pawła Zawilińskiego w upadłości likwidacyjnej informuje, iż w masach upadłości pozostają do zbycia udziały w wysokości po ½ w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Nauczycielskiej 10B w Szczecinie, stanowiącej grunt działki nr 128/1 obr. 4201 Szczecin-Dąbie, o powierzchni 567 m2 (powierzchnia budynku - 170 m2), dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00151956/1, za łączną cenę nie niższą niż 458.000,00 złotych netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług (wysokość stawki zgodna z obowiązującą w dniu podpisania umowy).

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy kodeks cywilny. Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00 pod nr telefonu  (+48)600458242
Menu

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdo.com.pl